Kyosho RC Mini Z NISSAN SILVIA W/ Aero Kit AWD -RTR- White

  • Kyosho RC Mini Z NISSAN SILVIA W/ Aero Kit AWD -RTR- White
  • 32622PW MINI-Z AWD Nissan Silvia w/Aero Kit Pearl White
  • Kyosho RC Mini Z NISSAN SILVIA W/ Aero Kit AWD -RTR- White
  • Kyosho RC Mini Z NISSAN SILVIA W/ Aero Kit AWD -RTR- White
  • Kyosho RC Mini Z NISSAN SILVIA W/ Aero Kit AWD -RTR- White
$219.99

Description

 

Kyosho RC Mini Z 32622PW Nissan Silvia w/Aero Kit Pearl White AWD -RTR-

Comes Ready Run , With Everything Included

View AllClose